ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารน้ำใจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190180
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010229
รหัส Obec 6 หลัก :
  190180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธารน้ำใจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thannamjai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสุขเกษม
ตำบล :
  พิมาน
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พศจิกายน 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิมาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14:38:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธารน้ำใจ


นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารน้ำใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน