ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190181
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010235
รหัส Obec 6 หลัก :
  190181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านพุ่มแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pumkaeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านโพนแพง
ตำบล :
  พุ่มแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0-4206-0528
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2458
อีเมล์ :
  phumkaeschool@hotmail.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิมานพุ่มแกสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11:40:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก


นายพิศดาร วงศ์บุญยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน