ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางเลิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190183
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010237
รหัส Obec 6 หลัก :
  190183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางเลิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nanglert
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านนางเลิศ
ตำบล :
  พุ่มแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/07/2481
อีเมล์ :
  school.nanglert@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุ่มแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16:54:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางเลิศ


นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน