ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190184
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010239
รหัส Obec 6 หลัก :
  190184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตับเต่าโนนจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tubtaononjun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านตับเต่า บ้านโนนจันทร์
ตำบล :
  พุ่มแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0801904665
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กุมภาพันธ์ 2481
อีเมล์ :
  Tubtaononjun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุ่มแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:31:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์


นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน