ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190185
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010240
รหัส Obec 6 หลัก :
  190185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phondukoksawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
ตำบล :
  พุ่มแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042560083
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 / 06 / 2511
อีเมล์ :
  rat27122506@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิมานพุ่มแกสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุ่มแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์


นายประจักษ์ กวานปรัชชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน