ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190186
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010238
รหัส Obec 6 หลัก :
  190186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkung Hindusmart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองกุง
ตำบล :
  พุ่มแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0862498700
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  nongkunghindusmart.10@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุ่มแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:28:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”


นางฐานิตา นางลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน