ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190187
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010209
รหัส Obec 6 หลัก :
  190187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาคู่
ตำบล :
  นาคู่
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042537720
โทรสาร :
  042537945
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาแกนาคู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 19:51:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคู่


นายปรีชา ศรีพยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน