ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขนนาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190189
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010210
รหัส Obec 6 หลัก :
  190189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแขนนาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankannang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแขนนาง
ตำบล :
  นาคู่
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  560097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2548
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาแก นาคู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 01:50:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแขนนาง


นายสัญญา สิทธิเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนนาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน