ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190190
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  190190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nambo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านน้ำบ่อ
ตำบล :
  นาคู่
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0-4256-0096
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาแกนาคู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ


นายสมหวัง ยตะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน