ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190193
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010224
รหัส Obec 6 หลัก :
  190193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อดอกซ้อนท่าวัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBodoksorntawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านท่าวัด
ตำบล :
  พระซอง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042560089
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระซองนาเลียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระซอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 08:36:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด


นายฤทัย วิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน