ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190194
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010225
รหัส Obec 6 หลัก :
  190194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระซองเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prasongnaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านพระซอง
ตำบล :
  พระซอง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  583145
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระซองนาเลียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพระซอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 09:08:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ


นางดวงใจ ปรัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน