ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190195
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010226
รหัส Obec 6 หลัก :
  190195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาเหนือทุ่งทองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NANUEATUNGTONGWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาเหนือ
ตำบล :
  พระซอง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  583146
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2491
อีเมล์ :
  Nanuaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระซองนาเลียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพระซอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน