ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190200
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010215
รหัส Obec 6 หลัก :
  190200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนามนดงติ้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamondongtilvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนามน
ตำบล :
  นาเลียง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฏาคม 2581
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเลียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 13:03:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน