ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190203
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010249
รหัส Obec 6 หลัก :
  190203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บ้านคำเม็ก
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านคำเม็ก
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042560080
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2450
อีเมล์ :
  kummek@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแก้งหนองสังข์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 03:18:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเม็ก


นายเฉลิมพล มาสิงบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน