ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190204
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010250
รหัส Obec 6 หลัก :
  190204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองกุง
ตำบล :
  หนองสังข์
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0897112771
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแก้งหนองสังข์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน