ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190206
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010245
รหัส Obec 6 หลัก :
  190206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGBO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองบ่อ
ตำบล :
  หนองบ่อ
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042061421
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤศจิกายน 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:21:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน