ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190207
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010246
รหัส Obec 6 หลัก :
  190207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินดำหมากเฟือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DINDAMMAKFUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดินดำ บ้านหมากเฟือง
ตำบล :
  หนองบ่อ
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0899407855
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 09:21:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง


นายปริญญา สูญราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน