ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190208
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010247
รหัส Obec 6 หลัก :
  190208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนากุงยางคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakungyangkom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านนากุง
ตำบล :
  หนองบ่อ
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0817499850
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิ.ย. 2481
อีเมล์ :
  ืnakung.48010247@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:27:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ


นายฉลอง สูญราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากุงยางคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน