ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงดู่งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190209
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010244
รหัส Obec 6 หลัก :
  190209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงดู่งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongdungam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดงขวาง
ตำบล :
  หนองบ่อ
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0-4256-0140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 เม.ย. 2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:08:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม


นายศักดา ทัดสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดู่งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน