ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190210
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010198
รหัส Obec 6 หลัก :
  190210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนโทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonthon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอนโทน
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0998211377
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2490
อีเมล์ :
  weerapan164@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนโทน


นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน