ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190211
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010199
รหัส Obec 6 หลัก :
  190211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีโพนทองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIPONETONGWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านจอมศรี
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0810483089
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2480
อีเมล์ :
  stvitaya@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา


นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน