ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190212
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010200
รหัส Obec 6 หลัก :
  190212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนเหลืองทองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dhonluangthongvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโคกศรีทอง
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0819674556
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  kittijyarat.pikul@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15:24:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา


นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน