ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190214
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  190214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathvittaya50(bankampae)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคำพี้
ตำบล :
  คำพี้
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0-4206-1299
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2475
อีเมล์ :
  thairat50@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำพี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:03:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)


นายบุญมี เครือพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน