ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190215
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  190215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาผือบอนราษฎร์นุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  naphurbonratnugool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาผือ
ตำบล :
  คำพี้
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0818733840
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/04/2496
อีเมล์ :
  took_1983@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำพี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 11:29:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล


นายวิเชียร บุตรชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน