ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190216
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010204
รหัส Obec 6 หลัก :
  190216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลางมูลอ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBanklangmoonon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  คำพี้
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0-4206-1218
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำพี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 22:07:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน