ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190238
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  190238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Radsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าเรือ
ตำบล :
  ท่าเรือ
อำเภอ :
  นาหว้า
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48180
โทรศัพท์ :
  042190140
โทรสาร :
  042190140
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  rskschoolnkp2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 21:55:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี


นายวิญญู คำหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2