ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุตาไก้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190271
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  190271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุตาไก้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankutakai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านกุตาไก้
ตำบล :
  กุตาไก้
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  042-578306
โทรสาร :
  042-578306
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  kutakai5810@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุตาไก้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:49:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุตาไก้


นายธีระพงษ์ นามสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุตาไก้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน