ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190273
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  190273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandondu School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนดู่
ตำบล :
  กุตาไก้
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  0895737867
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุตาไก้นามะเขือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุตาไก้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 23:11:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนดู่


นายอาณัติ ผาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน