ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190274
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  190274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHONTHA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพนทา
ตำบล :
  กุตาไก้
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  0-4256-0062
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุตาไก้นามะเขือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุตาไก้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนทา


นายเดชา บุญแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน