ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190277
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  190277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนางาม
ตำบล :
  กุตาไก้
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  042199865
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุตาไก้นามะเขือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุตาไก้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางาม


นายอิษฎางค์ เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน