ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190278
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  190278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนสวางนางิ้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonsawangnangiewwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโพนสวาง
ตำบล :
  นามะเขือ
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  0-4253-0617
โทรสาร :
  042536397
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  phonsawang_nangew@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุตาไก้นามะเขือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นามะเขือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน