ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมหาชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190280
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  190280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมหาชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmahachai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านมหาชัย
ตำบล :
  มหาชัย
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  042537261
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:07:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมหาชัย


นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน