ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทันสมัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190281
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  190281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทันสมัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantansamai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทันสมัย
ตำบล :
  มหาชัย
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563 เวลา 08:31:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทันสมัย


นางปนิดา เวกสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน