ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกเหาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190282
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  190282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนกเหาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nokhoa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนกเหาะ
ตำบล :
  โคกสูง
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  536801
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  bookhan@obecmailobec.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุมหาชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนกเหาะ


จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเหาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน