ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190283
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  190283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbuarachratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  มหาชัย
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  042560056
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  nongbuarad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุมหาชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง


นายสุระกัณท์ ต้องเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน