ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190284
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  190284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังม่วง
ตำบล :
  มหาชัย
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  042199878
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2511
อีเมล์ :
  wangmuangsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุมหาชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 15:31:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังม่วง


นายจุมพลภัทร์ ตามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน