ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190285
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  190285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนกลาง
ตำบล :
  มหาชัย
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  560147
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:39:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกลาง


นายกิติรัตน์ เบ้าลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน