ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไหล่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190286
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  190286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไหล่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaylai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านห้วยไหล่
ตำบล :
  มหาชัย
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  0636257598
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  thityphas@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุมหาชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:13:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไหล่


นางจิราภรณ์ อ้วนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไหล่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน