ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุงโกน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190290
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  190290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุงโกน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kungkon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกุงโกน
ตำบล :
  หนองฮี
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  0895737867
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/05/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:02:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุงโกน


นางวัชรี เรณูร่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงโกน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน