ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190294
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  190294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปลาปากราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  plapakratbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปลาปาก
ตำบล :
  ปลาปาก
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  589128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  00/00/2465
อีเมล์ :
  plapakrat1@sanook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปลาปากสว่างวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปลาปาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง


นายวันชัย บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน