ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190296
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  190296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวังยาง
ตำบล :
  ปลาปาก
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  560149
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาปาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 15:52:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยาง


นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน