ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190300
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  190300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่วังเซือม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaiwangchuam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านใหม่วังเซือม
ตำบล :
  ปลาปาก
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  0807565144
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  0
อีเมล์ :
  Maiwangsuem.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาปาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 15:08:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม


นายสิทธินันท์ บุญโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน