ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190302
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  190302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถาวรนาอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thawon Na Udom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านถาวร
ตำบล :
  มหาชัย
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  560059
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:06:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม


นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน