ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190303
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  190303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKSAWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  โคกสว่าง
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  537434
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 14:38:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง


นายนบพร แก้วนิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน