ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190304
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  190304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tubtaonongtaosamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตับเต่า
ตำบล :
  หนองเทาใหญ่
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  537934
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/06/2481
อีเมล์ :
  tubtaonongtao.nkp1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเทาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:58:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี


นายประกร โพธิราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน