ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกะเบา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190306
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  190306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังกะเบา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangkaboa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังกะเบา
ตำบล :
  โคกสว่าง
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  042537270
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/12/2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปลาปากสว่างวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09:03:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังกะเบา


นายบุญสอน ดาษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะเบา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน