ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190307
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  190307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสีนวล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NASEENUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาสีนวล
ตำบล :
  โคกสว่าง
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  08-1999-7893
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2501
อีเมล์ :
  bannasinualschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:59:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสีนวล


นางชุติมณฑน์ สุขรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน