ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเชือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190308
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  190308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเชือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nachuek.info
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาเชือก
ตำบล :
  หนองเทาใหญ่
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  560054
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองฮีหนองเทาใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเทาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 17:49:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเชือก


นายบัณฑิต นามพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน