ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีธน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190310
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  190310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีธน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRITHON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านศรีธน
ตำบล :
  โคกสว่าง
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  589298
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ย. 2482
อีเมล์ :
  srithonscool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปลาปากสว่างวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:51:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีธน


นายลิขิต ศรีวรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน