ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190311
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  190311
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wang Sim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังสิม
ตำบล :
  ปลาปาก
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  560062
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  00
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปลาปากสว่างวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาปาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:57:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน